SK Sigma Olomouc
next previous
www.FitnessOnline.cz
Profil

Bleskovky

 • Bike Čeladná (22.08.2020)  (pokračovat)
 • Bike Čeladná 2020 (22.08.2020)  (pokračovat)
 • DoKola! (12.06.2020 - 14.06.2020)  (pokračovat)
 • Frýdlantský Duatlon (30.05.2020)  (pokračovat)
 • Frýdlantský Duatlon 2020 (30.05.2020)  (pokračovat)
 • Za kvetoucí měsíčnicí (16.05.2020)  (pokračovat)
 • Tour de Ralsko 2020 (09.05.2020)  (pokračovat)
 • Jarní sraz NaKole 2020 první info (07.05.2020 - 10.05.2020)  (pokračovat)
 • Strašice Tour de Brdy 2. závod Galaxy Stevens série 2020 (02.05.2020)  (pokračovat)
 • Slovenský lehozraz (23.04.2020 - 26.04.2020)  (pokračovat)
 • Stevens Soběslavské okruhy - Český pohár 2020 (18.04.2020)  (pokračovat)
 • Stevens 50 Podralsko - 1. závod Galaxy Stevens série 2020 (05.04.2020)  (pokračovat)
 • Galasova Cyklojízda Č. 290 - 16 . Mezinárodní a 7 Vícemezinárod (30.03.2020)  (pokračovat)
 • Galasova Cyklojízda Č.289 - První Jarní Den (21.03.2020)  (pokračovat)
 • Galasova Cyklojízda Č . 288 – 123 . Čtvrteční Večerni (05.03.2020)  (pokračovat)
 • Zimní táboření a Sportovní dopoledne v hale  (pokračovat)
 • Galasova cyklojízda č.287 (22.02.2020)  (pokračovat)
 • Lidé a hory 1-2020, Český prvovvýstup mezi TOP 10 expedicemi  (pokračovat)
 • Co bolí, to sílí, ale i praská  (pokračovat)
 • PŘIPOMENUTÍ: 20. 2. 1932 zemřel Enrique Stanko Vráz  (pokračovat)

Pravidla pro reklamu na SportEuropeTour

Filozofie reklamy

My ve SportEuropeTour si myslíme, že reklama by měla zkvalitňovat celkové uživatelské prostředí a být s ním v souladu. V reklamě nepoužíváme cílení na uživatele. O tom kde se zobrazí reklama rozhodujete sami výběrem kategorie zobrazení banneru. Pravidla uveřejnění reklamy nemohou být považována za právní rady a dodržování těchto pravidel nezaručuje automaticky dodržování zákonů. Inzerenti jsou povinni zajistit, aby jejich reklamy dodržovaly všechny příslušné zákony, nařízení a předpisy.

1. Všeobecné

 1. Naše pravidla pro reklamu tvoří kritéria pro reklamní obsah, zásady komunity a další související požadavky.
 2. Tato Pravidla pro reklamu jsou platná pro veškerý reklamní a komerční obsah publikovaný nebo zveřejňovaný na SportEuropeTour.
 3. Reklamy zobrazované v aplikacích na SportEuropeTour Platformě musí splňovat všechny doplňkové Zásady pro SportEuropeTour Platformu.
 4. Reklamy generované prostřednictvím příspěvků na stránce a reklamy propagující loterie, soutěže nebo nabídky musí být rovněž v souladu s Podmínkami stránek.
 5. Reklamy nesmí obsahovat nesprávná, zavádějící, podvodná nebo klamná tvrzení nebo obsah.
 6. Prostřednictvím jednoho účtu pro reklamy není povoleno spravovat více než jednoho inzerenta nebo klienta. Inzerenta nebo klienta přiřazeného k účtu pro reklamy nesmíte měnit.

2. Data a soukromí

 1. Žádná data shromážděná, odvozená nebo získaná v souvislosti s reklamou na SportEuropeTour, včetně publikování reklamy ze strany SportEuropeTour nebo interakce uživatele SportEuropeTour s reklamou zveřejněnou na SportEuropeTour nesmí získat nebo používat subjekt, který nevystupujte jménem inzerenta na SportEuropeTour.
 2. Reklamní data SportEuropeTour není povoleno využívat k žádnému účelu (kombinace dat mezi kampaněmi různých inzerentů nebo zneužívání jiných inzerentů nebo přesměrování pomocí značek). Výjimku tvoří souhrnné a anonymní údaje určené k analýze výkonu a efektivity reklamních kampaní na SportEuropeTour. Za žádných okolností není povoleno využívat reklamní data SportEuropeTour, včetně kritérií cílení pro reklamu na SportEuropeTour, vytvářet a vylepšovat uživatelské profily, včetně profilů spojených s jakýmkoli identifikačním údajem mobilního zařízení nebo jiným jedinečným identifikačním údajem, který může vést k identifikaci konkrétního uživatele, prohlížeče, počítače či zařízení.
 3. Můžete použít informace získané přímo od uživatelů, ovšem za předpokladu, že je o této skutečnosti jasně informujete, získáte od nich souhlas a dodržíte veškeré platné zákony a oborová nařízení.
 4. Data nesmíte přímo ani nepřímo převést nebo prodat do žádné reklamní sítě, systému reciproční reklamy, datovému zprostředkovateli nebo jinému subjektu nevystupujícímu jménem inzerenta nebo reklamních kampaní na SportEuropeTour inzerenta. „Nepřímo“ zde znamená, že data například nesmíte převést třetí straně, která by data následně převedla do reklamní sítě.

3. Tvorba a umístění reklamy

Všechny části reklamy, včetně textu, obrázků nebo jiných médií, musí být relevantní, souviset s nabízeným produktem nebo službou a odpovídat cílové skupině reklamy. Reklamy nesmí obsahovat zvuk nebo animaci flash, které se přehrávají automaticky bez interakce uživatele nebo se na SportEuropeTour rozbalí, když uživatel na reklamu klikne. Reklamy nesmí propagovat produkty či služby sexuálně vyzývavým způsobem. Reklamy nesmí tvořit obsah využívající politickou agendu nebo kontroverzní aféry pro komerční účely. Kromě toho musí být text reklamy gramaticky správný a použití všech symbolů, čísel nebo písmen musí odpovídat skutečnému významu symbolu.

 1. Věcná správnost
  Reklamy musí jednomyslně představovat inzerovanou společnost, produkt, službu nebo značku. Produkty a služby propagované reklamou musí být zřetelně prezentovány na úvodní stránce a cílový web nesmí obsahovat odkaz na jakýkoli zakázaný produkt nebo službu. Reklamy navíc nesmí vzbuzovat mylný dojem, že se vztahují na obecné nabídky.
 2. Přisuzování charakteristik
  Reklamy nesmí přisuzovat či naznačovat přímo ani nepřímo, v rámci svého obsahu nebo zacílením, osobní charakteristiky uživatelů v následujících kategoriích:
  • rasa nebo etnický původ,
  • náboženství nebo filozofické přesvědčení,
  • věk,
  • sexuální orientace nebo sexuální život,
  • genderová identita,
  • tělesné postižení nebo zdravotní stav (včetně fyzického nebo duševního zdraví),
  • finanční stav nebo informace,
  • členství v odborech,
  • záznam v trestním rejstříku,
  • jméno.
 3. Cílové weby
  Reklamy musí odkazovat na funkční úvodní stránku, která neomezí možnost uživatele tuto stránku opustit.
 4. Obrázky
  Reklamy a sponzorované příběhy v kanálu vybraných příspěvků nesmí obsahovat obrázky s více než 20 % textu.
 5. Cílení
  Reklamy musí vždy používat příslušné zacílení a nesmí používat kritéria zacílení k provokování uživatelů. Reklamy na regulované zboží a služby (např. alkohol a hazardní hry) musí dodržovat všechny příslušné zákony, předpisy a oborové kodexy.

4. Obsah reklamy

Inzerenti musí zajistit, aby jejich reklamy dodržovaly všechny příslušné zákony, předpisy a směrnice. Všechny skutečnosti inzerované v reklamách musí být podloženy. Reklamy nesmí uživatele obtěžovat. Reklamy a nabídky poskytované prostřednictvím reklam nesmí být nepravdivé, klamavé či zavádějící a nesmí obsahovat spam. Reklamy nesmí obsahovat či propagovat nelegální produkty nebo služby. Reklamy nesmí porušovat práva třetích stran. Automatické přehrávání nesmí být povoleno u videoreklam na zdravotnické produkty a služby. Pro obsah platí následující speciální pokyny:

 1. Produkty pro dospělé
  Reklamy nesmí propagovat prodej nebo použití produktů nebo služeb pro dospělé, zejména sexuálních pomůcek, videí, publikací, živých vystoupení nebo produktů na zvýšení sexuální výkonnosti. Reklamy týkající se plánovaného rodičovství a antikoncepce jsou povoleny pod podmínkou dodržení příslušných požadavků na zacílení
 2. Alkohol
  • Reklamy propagující alkohol jsou zakázány v následujících zemích: Afghánistán, Brunej, Bangladéš, Egypt, Gambie, Kuvajt, Libye, Norsko, Pákistán, Rusko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jemen a všude tam, kde je takováto reklama zakázána zákonem.
  • Tam, kde jsou povoleny reklamy propagující alkohol, musí splňovat následující požadavky: (i) Dodržovat všechny příslušné místní zákony, povinné nebo doporučené oborové kodexy, zásady, licence a schválení a (ii) používat kritéria zacílení na základě věku a země odpovídající zásadám SportEuropeTour pro cílové skupiny a příslušným místním zákonům. V případech, kdy nelze určit věk nebo zemi uživatele, se nesmí reklama uživateli zobrazit.
 3. Seznamky
  Reklamy na seznamky pro dospělé nebo jiné sexuální seznamky nejsou povoleny. Reklamy na jiné online seznamky jsou povoleny pouze na základě předchozího schválení SportEuropeTourem. Musí splňovat požadavky na zacílení pro seznamky a součástí reklamy nebo obrázku musí být název produktu nebo služby.
 4. Drogy a tabák
  Reklamy nesmí propagovat ani podporovat prodej či užívání nelegálních nebo rekreačních drog, tabákových výrobků nebo vybavení pro užívání drog či tabáku.
 5. Hazard a loterie
  • Reklamy nesmí propagovat prodej nebo předepisování léků. Reklamy na online lékárny jsou zakázány s výjimkou možnosti povolení certifikovaných lékáren na základě předchozího schválení SportEuropeTourem.
  • Reklamy propagující dietní a bylinné doplňky stravy jsou obecně povoleny za předpokladu, že nepropagují produkty obsahující anabolické steroidy, chitosan, kostival, dehydroepiandrosteron, chvojník, lidské růstové hormony, melatonin a jakékoli další produkty považované ze strany SportEuropeTour podle vlastního uvážení za nebezpečné či sporné.
 6. Software
  Reklamy nesmí obsahovat nebo přímo či nepřímo odkazovat na server, který obsahuje možnosti stažení spywaru/škodlivého softwaru nebo libovolného softwaru, který projevuje neočekávané, klamavé nebo nefér chování, zejména software, který:
  • Text reklamy musí srozumitelně a zřetelně upozorňovat na nutnost opakované platby (např. „placená služba“).
  •  Úvodní stránka musí splňovat následující požadavky:
   1. zobrazovat cenu a interval vyúčtování pokaždé, když je uživatel požádán o zadání informací, které jej identifikují,
   2. obsahovat nezaškrtnuté políčko pro přihlášení,
   3. obsahovat informace pro uživatele týkající se možnosti zrušení předplatného nebo členství.
  • Všechny uvedené informace musí být umístěny na viditelném místě úvodní stránky podle rozhodnutí SportEuropeTour na základě vlastního uvážení, snadno přístupné, čitelné a srozumitelné.
 7. Nepřijatelný obchodní model
  Reklamy nesmí propagovat obchodní model nebo postupy, které bude SportEuropeTour na základě vlastního uvážení považovat za nepřijatelné nebo odporující celkové filozofii reklamy SportEuropeTour či jakémukoli platnému zákonu, zejména jde o schémata multi-level marketingu nebo reklamy na podvody.
 8. Zbraně a výbušniny
  Reklamy nesmí propagovat prodej či použití zbraní, střeliva nebo výbušnin.
 9. Zásady komunity pro reklamy
  Reklamy nebo kategorie reklam, které obdrží velké množství negativních reakcí uživatelů, nebo budou shledány jako jiným způsobem porušující naše zásady komunity, budou zakázány a mohou být odebrány. Ve všech případech si SportEuropeTour vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení určit, zda je určitý obsah porušením našich zásad komunity.
 10. Nelegální činnost
  Reklamy nesmí podporovat ani propagovat nelegální činnost ani k ní navádět.
 11. Obtěžování
  Reklamy nesmí urážet, útočit, obtěžovat, šikanovat, zastrašovat, ponižovat ani ztělesňovat někoho jiného.
 12. Nenávistné slovní projevy
  Reklamy nesmí obsahovat „nenávistné projevy“ směřující na jednotlivce nebo skupinu na základě začlenění do určitých kategorií. Tyto kategorie zahrnují zejména následující: rasa, pohlaví, vyznání, národnostní původ, náboženské přesvědčení, rodinný stav, sexuální orientace, genderová identita či jazyk.
 13. Nezletilí uživatelé
  Reklamy zacílené na nezletilé uživatele nesmí propagovat produkty, služby ani obsah, který je nevhodný, nelegální, nebezpečný, nebo takový, který zneužívá, dezinformuje nebo vyvíjí nadměrný nátlak na dané cílové skupiny.
 14. Sex/nahota
  Reklamy nesmí obsahovat materiály pro dospělé, například nahotu, vyobrazení osob v explicitních nebo vyzývavých polohách, nebo činnosti, které jsou příliš svádějící nebo sexuálně provokující.
 15. Vyvolání šokujícího účinku
  Reklamy nesmí být šokující, budící senzaci nebo nezdvořilé a nesmí znázorňovat zbytečné násilí.
 16. Odkazy na SportEuropeTour
  Reklamy nesmí žádným způsobem naznačovat souhlas nebo partnerství se společností SportEuropeTour. Reklamy odkazující na obsah licencovaný SportEuropeTourem (včetně Stránek, skupin, událostí nebo webů Connect) mohou v omezené míře odkazovat v textu reklamy na „SportEuropeTour“ za účelem vyjasnění cílové skupiny reklamy. Reklamy ani úvodní stránky nesmí využívat naše autorská práva ani ochranné známky ani žádné zavádějící podobné známky bez našeho předchozího písemného svolení.
 17. Práva ostatních
  Obsah reklamy nesmí zasahovat do práv třetích stran nebo je porušovat, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, zveřejnění nebo jiných osobních či vlastnických práv.

Vyhrazujeme si právo odmítnout, schválit nebo odebrat kteroukoli reklamu z libovolného důvodu na základě vlastního uvážení včetně reklam, které negativně ovlivňují náš vztah k našim uživatelům nebo propagují obsah, služby nebo činnosti, které nejsou v souladu s naší pozicí na trhu, zájmy nebo filozofií reklamy. Tato pravidla se mohou kdykoli změnit.

 
cz

Přihlášení do systému